คุณจะไปเที่ยวที่ไหน

หรือ

ที่ไหนของประเทศนี้
ที่คุณต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต...
???

ไปทำเนียบขาว

#11 By ศึกษาต่ออเมริกา (58.9.157.226) on 2009-01-22 00:31

อยากไปอุทยานแห่งชาติว่ะ
อันแรกโยเซมิติ

#10 By อ้อม (96.255.76.58) on 2009-01-04 09:45

ที่เอ๊าเลตน่ะ..
อิๆconfused smile

#9 By Darays.. on 2008-12-16 02:11

สู้เขาๆๆ กลับวันไหนง่ะ จะฝากซื้อของซะหน่อย

#8 By Darays.. on 2008-12-16 02:10

เจ๊อยู่อเมการึ
คิดถึงง้า

#7 By เอ๋ย (202.176.67.4) on 2008-12-03 22:02

ผมว่าเที่ยวเมืองไทยให้ทั่วก่อนดีกว่าbig smile

#6 By ภูริ on 2008-12-02 09:17

ฮ่าๆ ไปเกาะเกร็ด อิอิอิbig smile
comment 1 ฆ่ายังไงก็ไม่เคยตายsad smile

#4 By Meowzilla Zilla on 2008-11-14 18:32

นึกไม่ออกอ่ะ
เพราะเราอยากไปญี่ปุ่น 555+


ถ้าแอมไปเที่ยวไหน ก็อย่าลืมเอารูปมาอัพละกาน

#3 By wakami on 2008-11-14 16:10

แกรนด์แคนย่อน!
ดิสนีย์แลนด์!!cry

#2 By GuGGGar on 2008-11-14 15:04

อ า ก า ร ที่ เ กิ ด ขึ้ น อ า จ เ ป็ น ส า เ ห ตุ ใ ห้ เ กิ ด โร ค
ไ ม เ ก ร น / ภู มิ แ พ้ / ห อ บ หื ด / ค ว า ม ดั น / สั ด ส่ ว น เ กิ น / น้ำ ห นั ก ไ ม่ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น / เ บ า ห ว า น / ส ม ร ร ถ ภ า พ เ สื่ อ ม / เ ก า ต์ ข้ อ ก ร ะ ดู ก / ค อ เ ร ส เ ต อ ร อ ล / อื่ น ๆ

w e b นี้ เ ล ย w e b m a s t e r ม า เ อ ง
http:////////tr.im/aqer

#1 By (58.8.166.244) on 2008-11-14 12:36